servis
Výkon servisu spoločnosťou Laurel Retail je vykonávaný prostredníctvom kompetenčného centra ktoré je v prevádzke 24 hodín denne 365 dní v roku. Hlavnou podmienkou prevádzky kompetenčného centra je že na ňom pracujú výhradne technici s príslušnou kvalifikáciou ktorí dokážu v čo najkratšom čase reagovať na požiadavky zákazníkov, diagnostikovať prípadnú závadu, ktorú môžu odstrániť okamžite diaľkovým prístupom resp. vyslať výjazdového technika na onsite servis u zákazníka podľa dojednaných reakčných časov (SLA).Rozsah výkonu servisu a podpora kompetenčného centra: