POSeidon Control System


POSeidon Control System je konrolingový systém, ktorý zobrazuje informácie pokladničných blokov pomocou obrazov nasnímaných kamerou pre sledovanie pokladní. Fyzický pohyb tovaru je takto okamžite porovnateľný s údajmi pokladne. Pomocou modulu POSeidon Invesigation slúži na analýzu rizík, pri kontrole v reálnom čase môžeme vybrať až z niekoľko desaťtisíc denných transakcií tie, ktoré sú príčinou vzniku manka. Systém je nenáročný na na obsluhu, prispôsobiteľný na mieru a je bezpečný, nakoľko nezasahuje do procesu preávdzkovania pokladne.


Výhody
Efektívny
Použitím POSeidon® Control System rôzne zneužívania môžeme odhaliť rýchlo, účinne, vo veľkom počte s menším počtom pracovníkov. Popri okamžitej kontrole máme možnosť aj na dodatočnú kontrolu pomocou databázy. Pomocou softvéru POSeidon® Investigation sa dajú veľmi jednoducho odhaliť všetky podozrivé transakcie, navyše všetky dôkazy, ktoré boli získané počas vyšetrovania sú objednávateľovi k dispozícii.
Systém šitý na mieru
Systémy, ktoré majú byť inštalované naši vývojoví inžinieri vytvoria podľa požiadaviek objednávateľov. POSeidon® Control System sa dá pripojiť k ľubovoľnému systému pokladní, softvérsa dá naprogramovať na rozpoznanie parametrov, znakov, generovaných konkrétnym pokladničným systémom. Samotný systém je vysokoflexibilný, neskôr sa dá ďalej rozvíjať podľa predstáv používateľa.
Nenáročný na obsluhu
Grafická ovládacia plocha systému POSeidon® Control System je jednoduchá, prehľadná a ovládanie riadiaceho programu je rýchlo osvojiteľné. Ďalšou výhodou je, že schopnosti programu sa dajú rozšíriť podľa potreby individuálnymi funkciami (napr. popri požadovanej parametrizácii aj automatické výstrahy), resp. ovládanie zložitých pokladničných systémov je možné pomocou prehľadnej grafickej schémy systému.
Bezpečný
Nezasahuje doprocesu prevádzkovania pokladne. Systém možno objednať s viac stupňovým usporiadaním prístupových práv, softvér obsahuje jedinečné formáty, preto uložené údaje sa nedajú zmanipulovať.
Pružný
V prípade inštalácienových pokladní, alebo celkovej výmeny exitujúcich pokladní POSeidon® Control System sa dá prispôsobiť s minimálnymi nákladmi k zmenenému parku prostriedkov.
Zlepšenie imidžu
POSeidon® Control System je schopný nenápadne odhaliť škodlivé činnosti, aby sa predišlo zbytočnej kontrole a zdržovaniu kupujúcich.
Rýchla návratnosť
Podľa našich skúseností náklady sa vráti a za veľmi krátky čas, niekedy behom pol roka. Návratnosť môžeme merať krátkodobo počtom odhalených prípadov, strednodobo znížením manka pri inventúrach a dlhodobo má systém silný preventívny účinok, odrádza od nedovolených činností.
Oblasti aplikácie
Vo všetkých obchodných alebo jedálenských jednotkách, kde fyzický pohyb tovaru prebieha súčasne s pokladničným alebo iným záznamom dát. Ide najmä o tieto činnosti: